خب اسم سایت الهام گرفته از این آهنگه 


آهنگ زیباییه. حد اقل من خیلی دوستش دارم

آهنگی کره ای از گروه 

beast

خدا کنه که لذت ببرین