سلامی به خوشی فصل تابستان

به قول امیرتتلو که میگه "خدا فظی کردم ولی میدونی که بازم اومدم" بعله. من اومدم

ولی متفاوت تر از قبل..................

 با دلی بسیار شاد

(این من نیستما)

happy

 قلبی مشتاق برای دادن امتحانات شهریور


امتحانات


امروز دارم میرم دینی امتحان بدم

ساعت 10 امتحان شروع میشه

از تمامی عزیزان خالصانه تقاضای دعا در حق این

بنده خدا را دام.

ودر پایان یک تصویر اخلاقی

زندگی